Kontakty

Osobní převzetí
Aleje 497/75, Hošťálkovice

Příjem objednávek
733 109 017 (SMS)
 

Fotografie na webu

Autorská práva

Server
je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály, texty i fotografie jsou majetkem provozovatele. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky, texty ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez předchozího písemného výslovného souhlasu provozovatele serveru. Názvy a označení zboží nebo části textů mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků nebo provozovatele serveru.

Bez předchozího souhlasu je zakázána jakákoliv další publikace. Kopírováním, zveřejněním a šířením textů nebo fotografií ze serveru (či námi provozovaných serverů) bez souhlasu majitele autorských práv se můžete vystavit následným právním a trestně právním důsledkům (§150 a §152) takového nezákonného jednání.

V případě zjištění porušení nebo zneužití našich autorských práv k našim textům nebo fotografiím nebudeme váhat využít veškeré právní a trestně právní kroky dle platné judikatury, práv k ochranné známce, našich autorských a majetkových práv včetně požadování náhrady vzniklé škody takovouto nezákonnou trestnou činností a to i soudní cestou. Kopírováním textů se také vystavujte riziku postihu dle § 33 zákona o přestupcích 200/1992 Sb. včetně sankcí.

Pokud chcete použít některé informace nebo fotografie ze serveru k další reprodukci nebo pro svůj web je nutné nejdříve získat souhlas majitele. V této záležitosti nás můžete předem kontaktovat.